piątek, 18 lipca 2014

O czym warto wiedzieć zaciągając kredyt hipoteczny?


Autor: Kamil PiekarskiMłodym Polakom wciąż trudno zgromadzić kapitał na zakup przysłowiowego własnego kąta. Dlatego kredyty hipoteczne cieszą się dużym zainteresowaniem, a kredytobiorców, mimo kryzysu, nieustannie przybywa.

Najważniejszą kwestią w procesie ubiegania się o kredyt hipoteczny jest uzyskanie zdolności kredytowej.
Bank obliczając ją bierze pod uwagę wiele czynników, nie tylko nasze dochody i wydatki. Z punktu widzenia kredytodawcy istotna jest np. forma zatrudnienia (preferowany etat), a także wartość rynkowa i stan techniczny kredytowanej nieruchomości.
Zaciągając tak poważne i długoterminowe zobowiązanie jak kredyt hipoteczny, powinniśmy przeanalizować wiele kwestii, w szczególności ekonomicznych oraz potencjalnych zdarzeń losowych, które mogą wpłynąć na spłatę kredytu. Na ogół kredytobiorcom umyka fakt, że odsetki od tego kredytu są zmienne (wskaźnik WIBOR zależy od stanu gospodarki i wysokości stóp procentowych).
Często bank myśli o przyszłości niejako w zastępstwie kredytobiorców i oferuje kredyt hipoteczny tylko w ofercie z pakietem ubezpieczeń, np. od utraty pracy, choroby, a także ubezpieczenie kredytowanej nieruchomości. To oczywiście bufor bezpieczeństwa dla samego kredytodawcy, podobnie jak ustanowienie hipoteki: dzięki temu bank zyskuje absolutne pierwszeństwo w ściąganiu długu przed wszystkimi innymi wierzycielami.
Tak popularne niedawno kredyty walutowe są teraz praktycznie niedostępne dla średniozamożnych Polaków, a od 1 stycznia 2014 r. będą udzielane wyłącznie osobom, które otrzymują wynagrodzenie w konkretnej walucie. Powoli znikają z rynku także kredyty oferujące pokrycie 100 proc. wartości nieruchomości. Kilka lat temu banki szeroko reklamowały nawet „kredyty na 120 proc.”, które umożliwiały nabywcy nieruchomości sfinansowanie remontu czy zakup mebli.
Już w przyszłym roku, by ubiegać się o kredyt hipoteczny, trzeba będzie dysponować przynajmniej 5-procentowym wkładem własnym, a wymogi będą coraz wyższe.
Wg prognoz, w 2017 r. dolna granica wkładu własnego wyniesie 20 proc. Rząd przewiduje programy wsparcia dla osób, które zechcą ubiegać się o kredyt na zakup nieruchomości, choć nie będzie ich stać na pokrycie wkładu własnego. 1 stycznia 2014 r. wejdzie w życie ustawa, na mocy której zacznie działać program „Mieszkanie dla Młodych”.
Otrzymanie tego rodzaju wsparcia ze strony państwa wiąże się jednak z wieloma obwarowaniami i warunkami, które kredytobiorcy bezwzględnie muszą spełnić. Dlatego warto pospieszyć się z podjęciem decyzji o kredycie hipotecznym, zwłaszcza, gdy nie dysponujemy kapitałem na wkład własny, a programy rządowe są po prostu nie dla nas.

Raty kredytu hipotecznego możesz sprawdzić na stronie: www.symulacja-kredytu.pl gdzie znajduje się porównywarka kredytów hipotecznych.
Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

sobota, 12 lipca 2014

Biuro rachunkowe - pomoc dla firm i osób fizycznych

Autor: Draft

Biuro rachunkowe to nieoceniona pomoc, gdy prowadzimy działalność gospodarczą. Korzystając z tej tak ważnej dla nas pomocy uzyskujemy prowadzenie ksiąg podatkowych, czyli prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz ksiąg przychodów i rozchodów, prowadzenie ewidencji przychodów, ewidencji sprzedaży i zakupów.

To także sporządzanie sprawozdań i analiz finansowych, kontrola naszych dokumentów księgowych, reprezentowanie nas i naszej firmy przed organami skarbowymi i podatkowymi, pomoc na samym początku działalności przy jej zakładaniu oraz w momencie likwidacji działalności gospodarczej czy rozliczanie z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędem Skarbowym.
Wszystkie te działania biura rachunkowego sprawiają, że nie musimy zagłębiać się w zawiłości prawa podatkowego, tracić wielu godzin na dodatkową pracę związaną z rozliczaniem i obecnością w urzędach. Biuro księgowe w rzetelny sposób zajmie się za nas tak ważnymi elementami działania firmy.
Zapewnią spokój naszej firmie, byśmy wyłącznie na jej prowadzeniu mogli się w całości skupić.

Biuro rachunkowe to jednak nie tylko pomoc dla przedsiębiorców.
Biura rachunkowe świadczą również swoje usługi wobec osób fizycznych. Raz w roku mamy obowiązek rozliczenia się z Urzędem Skarbowym. Mnogość przepisów, ulg zmieniających się w każdym roku, pułapów i for rozliczenia jest tak wiele, że trudno często poradzić nam sobie z tym przykrym obowiązkiem. Biuro rachunkowe sporządzi dla nas deklarację podatkową PIT, CIT, VAT.
Pracownicy biur rachunkowych gwarantują pomoc w wypełnianiu wniosków o zwrot podatku za materiały budowlane czy internet oraz pomoc w rozliczaniu podatku od wynagrodzenia czy na przykład nieruchomości.
Błędy w rocznym rozliczeniu podatkowym mogą skutkować przykrymi konsekwencjami, obowiązkiem złożenia wyjaśnień, stawienia się w Urzędzie Skarbowym. Decydując się na przekazanie wypełnienia tego corocznego zadania w ręce biura rachunkowego zapewniamy sobie spokojny sen i brak stresów związanych rozliczeniem z fiskusem. Pracownicy biur rachunkowych znający przepisy, znający się doskonale na finansach i księgowości sprawnie i bez najmniejszych, mogących z kolei nam się przytrafić, błędów sporządzą naszą deklarację podatkową.
Biuro rachunkowe może być dla nas ratunkiem również w kwestii wyjaśnienia pewnych nieścisłości, przeanalizowania i wyjaśnienia znaczenia pism urzędowych dotyczących spraw finansowych i pomocy w kwestii inwestycji.

biuro księgowe damianksiazek.pl
Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

niedziela, 6 lipca 2014

Archiwum lubelskiego undergroundu 1994-2005, darmowa płyta do pobrania

Tym razem nie jest to darmowy program ale do pobrania płyta za darmo!
I to dzięki fundacji Kaisera Söze, które wydało płytę z utworami  lubelskiej sceny alternatywnej z lat dziewięćdziesiątych XX wieku.

Znajdziecie tam takie zespoły jak More ExperienceIdea Zero czy BBK.

Płyta do pobrania za darmo TUTAJ

środa, 2 lipca 2014

Obowiązki spółki komandytowej. Monitor Sądowy i Gospodarczy. Sprawozdanie finansowe spółki

Autor: Zbigniew Korsak

Z prowadzeniem spółki komandytowej wiążą się określone obowiązki dotyczące rachunkowości i sprawozdawczości. Jakie? Co masz obowiązek zrobić? O tym przeczytasz w artykule.

Jeśli jesteś wspólnikiem spółki komandytowej, musisz pamiętać o ciążących na niej obowiązkach.

Księgi rachunkowe i sprawozdanie finansowe
Z woli naszego nieszczęsnego ustawodawcy spółka komandytowa ma obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych i sporządzenia sprawozdania finansowego. Za ich prowadzenie odpowiada ,,kierownik jednostki”. A zrozumialej, w przypadku sp.k. – komplementariusze prowadzący sprawy spółki.

Termin sporządzenia sprawozdania finansowego
Sprawozdanie musisz sporządzić w ciągu trzech miesięcy od dania bilansowego. Dla spółki komandytowej będzie to liczone od 31 grudnia. Z tego wniosek, że taki dokument za rok poprzedni musi powstać do końca marca kolejnego roku kalendarzowego. Sprawozdanie podpisują komplementariusze i osoba prowadząca księgi rachunkowe spółki.

Badanie sprawozdania finansowego sp.k. przez biegłego rewidenta
Jakby tego było mało, Twoja spółka może mieć obowiązek poddania sprawozdania  finansowego badaniu przez biegłego rewidenta. Czy zawsze? Na całe szczęście nie. Obowiązek taki ma miejsce, jeśli Twoja spółka za ostatnie dwa lata obrotowe spełni co najmniej dwa z następujących warunków:
  • średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło co najmniej 50 osób,
  • suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiła równowartość w walucie polskiej co najmniej 2 500 000 euro,
  • przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok obrotowy stanowiły równowartość w walucie polskiej co najmniej 5 000 000 euro.
Jak się zapewne domyślasz, obowiązek ten dotyczy spółek komandytowych prowadzących działalność na większa skalę. Dodatkowym obowiązkiem dla spółek, których sprawozdanie musi być badane przez rewidenta, jest konieczność publikacji takiego dokumentu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Jeśli korzystasz ze starszych źródeł, w tym artykułów w internecie, możesz natrafić na obowiązek publikacji Monitorze Polskim B. Traktuj to jako ciekawostkę historyczną. Został on zniesiony od 1.01.2013 r.

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego spółki komandytowej
Sprawozdanie finansowe sp.k., podlega zatwierdzeniu przez wspólników w drodze uchwały. Powinno to mieć miejsce w terminie 6 miesięcy od dnia bilansowego, czyli do 30 czerwca.

Złożenie sprawozdania finansowego do KRS
Kolejnym obowiązkiem związanym z rachunkowością spółki komandytowej, jest złożenie do KRS-u:
  • Rocznego sprawozdania finansowego sp.k.;
  • Odpisu uchwały wspólników sp.k. o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego;
  • Opinii biegłego rewidenta – o ile była sporządzona.
UWAGA. Obowiązek ich złożenia ciąży na komplementariuszach. Powinni oni powyższe dokumenty złożyć do KRS-u w terminie 15 dni od zatwierdzenia sprawozdania finansowego. Rzut oka na kalendarz podpowiada, że ostatecznym terminem złożenia jest 15 lipca.

Jak złożyć sprawozdanie finansowe i pozostałe dokumenty?
Musisz wypełnić stosowny formularz KRS, dołączyć do niego sprawozdanie, uchwałę. Wniosek opłacić i złożyć w sądzie.
Jakie formularze KRS muszę wypełnić przy składaniu sprawozdania finansowego spółki komandytowej?
KRS-Z30 ,,Wniosek o zmianę wpisu w  Krajowym Rejestrze Sądowym SPRAWOZDANIA FINANSOWE I INNE DOKUMENTY”. Link do formularza odnajdziesz tu.
Ile kosztuje złożenie do KRS sprawozdania finansowego spółki komandytowej?
Opłata sądowa za wpis w rejestrze przedsiębiorców KRS wzmianki o przyjęciu dokumentów 40,00 zł.
Opłata za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym 100,00 zł.
Razem: 140,00 zł
Płatne przelewem na rachunek sądu rejestrowego, albo bezpośrednio w kasie sądu, albo znakami opłaty sądowej.
Co jest najistotniejsze z tego wpisu?
  • Spółka komandytowa ma obowiązek prowadzenia tzw. pełnej rachunkowości;
  • Komplementariusze odpowiadają za sporządzenie i złożenie do KRS-u sprawozdania finansowego sp.k.;
  • Przy przekroczeniu określonej skali działalności spółki komandytowej, jej sprawozdanie musi zbadać biegły rewident, a dodatkowo musi ono być opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym;
  • Ostateczny termin złożenia sprawozdania finansowego sp.k. i pozostałych dokumentów do KRS za dany rok obrotowy, to 15 lipca kolejnego roku;
W związku z tym masz jeszcze trochę czasu na spełnienie powyższych wymogów w swojej spółce za rok obrachunkowy 2013 r.

Radca prawny - doradzam przedsiębiorcom. Piszę o praktycznej stronie zakładania i prowadzenia biznesu. Odwiedź moją stronę www.spkomandytowa.pl

Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Coraz więcej szkodliwych programów atakuje konta bankowe

Autorem artykułu jest Kaspersky Lab Polska

Kaspersky Lab informuje o wzroście ilości szkodliwego oprogramowania potrafiącego kraść pieniądze użytkowników kont bankowych online. W badanym okresie, od 19 kwietnia do 19 maja 2014 r., rozwiązania firmy Kaspersky Lab zablokowały 341 216 prób uruchomienia takich niebezpiecznych aplikacji o 36, 6 proc. więcej w stosunku do poprzedniego miesiąca.
Ponad jedna trzecia łącznej liczby użytkowników zaatakowanych przez szkodliwe oprogramowanie bankowe znajdowała się w Brazylii, Rosji i we Włoszech. Nagły wzrost aktywności szkodliwego oprogramowania bankowego najprawdopodobniej ma związek z początkiem sezonu wakacyjnego, gdy klienci aktywnie wykorzystują swoje dane płatnicze do dokonywania różnego rodzaju zakupów online.

Jakie dane najchętniej kradną cyberprzestępcy?

Zwykle cyberprzestępcy próbują kraść szczegóły dotyczące kart bankowych użytkowników przy użyciu wyspecjalizowanych programów trojańskich. Od połowy kwietnia do połowy maja ZeuS (Trojan-Spy.Win32.Zbot) po raz kolejny był najbardziej rozpowszechnionym trojanem bankowym. Według badań Kaspersky Lab, program ten został wykorzystany w 198 200 próbach infekcji klientów bankowości online. Około 82 300 osób atakowano przy użyciu szkodliwych programów rozprzestrzenianych głównie za pośrednictwem spamowych wiadomości e-mail z tematem Opłaty za bankowość internetową - Trojan-Banker.Win32.ChePro i Trojan-Banker.Win32.Lohmys.

Inną metodą kradzieży danych bankowych są ataki phishingowe. W badanym okresie rozwiązania firmy Kaspersky Lab zablokowały 21, 5 miliona takich ataków, a celem prawie 10% z nich (około 2 miliony) były szczegóły dotyczące kart bankowych.

Luka Heartbleed dalej zbiera swoje żniwo

W badanym okresie można było zauważyć konsekwencje zdarzenia, które poważnie zagroziło bezpieczeństwu systemów płatności online. Mowa tu o luce Heartbleed, która została wykryta wcześniej w popularnej bibliotece szyfrowania OpenSSL. Dziura ta pozwala osobom atakującym uzyskać nieautoryzowany dostęp do pamięci podatnego na ataki urządzenia, takiego jak smartfon, komputer PC czy serwer. Luka nie pozostawia żadnego śladu i nadal nie wiadomo, jakie dane i w jakich ilościach zostały skradzione. Dobrą informacją jest to, że większość firm przeprowadzających transakcje online przy użyciu dziurawej wersji OpenSSL zalecało swoim klientom, aby zmienili hasło do konta i zwracali uwagę na wszelką nietypową aktywność.

Pojawienie się luki Heartbleed zapoczątkowało serię wycieków różnego rodzaju danych w różnych branżach biznesowych. Powodem było to, że luka znajdowała się w kryptograficznej bibliotece OpenSSL, która jest wykorzystywana w różnych narzędziach, łącznie z oprogramowaniem bankowym skomentował Siergiej Golowanow, główny badacz ds. bezpieczeństwa w Kaspersky Lab. Brak oficjalnej aktualizacji biblioteki przez kilka godzin po wykryciu luki oraz opieszałość działów bezpieczeństwa IT w instytucjach finansowych w instalowaniu aktualizacji prowadził w niektórych przypadkach do wycieku danych dotyczących transakcji bankowych. W związku z tym w następnych miesiącach spodziewamy się wzrostu liczby oszukańczych transakcji.

Miesięczne raporty dotyczące zagrożeń online w sektorze bankowym to tylko jedna z usług analiz oferowanych przez Kaspersky Lab w ramach platformy Kaspersky Fraud Prevention. Rozwiązanie to zapewnia wielopoziomową ochronę płatności elektronicznych i zapobiega oszustwom finansowym online. Kaspersky Fraud Prevention integruje komponenty serwerowe zainstalowane na sprzęcie instytucji finansowych, aplikacje klienckie dla punktów końcowych oraz wyspecjalizowane usługi informatyczne.

Informację można wykorzystać dowolnie z zastrzeżeniem podania firmy Kaspersky Lab jako źródła.

Wszystkie informacje prasowe Kaspersky Lab Polska są dostępne na stronie http://www.kaspersky.pl/news
Piotr Kupczyk
Dyrektor biura komunikacji z mediami, Kaspersky Lab Polska
E-mail: piotr.kup czyk@kaspersky.pl
Tel. 34 390 94 00
--
Artykuł pochodzi z serwisu Publikuj.org, kliknij tutaj aby go zobaczyć.

wtorek, 24 czerwca 2014

Monety - bilon, czy małe dzieła sztuki?

Monety powstały w VII wieku przed naszą erą w Lidii (na terenie dzisiejszej Turcji).
Dzisiaj, nie wyobrażamy sobie bez nich życia. Popatrzmy, jak niektóre z nich są piękne:poniedziałek, 2 czerwca 2014

U siebie czy na etacie? Czy można połączyć pracę i własną firmęAutor: kontofirmowe24.pl

Wszystko ma swoje wady i zalety – podobnie jest z pracą na etacie i w prowadzeniu własnej firmy. Nie zawsze trzeba stawiać wszystko na jedną kartę, na przykład rezygnować z pracy w momencie rozpoczynania biznesu. Jak połączyć te dwie formy zarobkowania i z jakimi korzyściami się to wiąże?

Etat i wizja stałej pracy
Wielu Polaków chciałby mieć stałą, stabilną i dobrze płatną pracę, ale badania rynku pracy nie pozostawiają złudzeń: nie każdy może na to liczyć. Zmiana pracodawcy raz na kilka lat to obecnie norma, dlatego przywiązanie do firmy jest zdecydowanie mniejsze, niż jeszcze kilkanaście lat temu. Dla wielu osób praca u kogoś jest jedyną akceptowalną formą zarobkowania. Plusem etatu na pewno jest fakt, że (o ile nie jesteś menedżerem), nie musisz szukać klientów. Ktoś robi to za Ciebie, a Twoja wypłata będzie teoretycznie taka sama nawet wtedy, kiedy w danym miesiącu zamówień w firmie będzie o połowę mniej.
Ważne jest też to, że pracując na etacie nie odprowadzasz samodzielnie składek i podatków – są one potrącane z Twojej wypłaty, zanim jeszcze ją otrzymasz. Łatwiej jest więc zaakceptować obciążenia, skoro to nie Ty wykonujesz przelewy do ZUS i urzędu skarbowego. Wreszcie Twoja odpowiedzialność jest ograniczona – jeśli firma wpadnie w kłopoty, możesz po prostu poszukać innej pracy, a nie głowić się nad wdrożeniem planu naprawczego.

Własna działalność – trudności i korzyści
W przypadku posiadania własnej firmy wszystko zależy od Ciebie. Wizja pasma sukcesów i szybkich zysków mało kiedy jest realna. Wraz z rozpoczęciem działalności rozpoczyna się wytężona praca i poświęcanie czasu wolnego na obowiązki zarobkowe. Możesz zarobić więcej, niż na etacie, jednak z każdej złotówki sporą część musisz oddać – teraz to Ty jesteś płatnikiem podatków i trochę boli, jeśli musisz w każdym miesiącu poświęcić niemałą część zarobionych pieniędzy na podatek dochodowy, ZUS i VAT. Suma z wystawionych przez Ciebie faktur zostanie znacznie odchudzona, zanim trafi na Twoje konto.
Zalety działalności? Zero podań o urlop, zero kłótni z szefem, dowolne godziny pracy. Czy to oznacza, że jest lżej na etacie? I tak, i nie. Te dwa światy są tak różne, że porównać ich się do końca nie da. Ale może dałoby się połączyć i prowadzić firmę pracując na etacie?

I u siebie, i na etacie
Spór o to, co jest lepsze: własna firma czy etat, czasem można sprawdzić w praktyce – prowadzenie firmy nie wyklucza możliwości pracy na etacie. Mało tego, takie rozwiązanie to świetny pomysł pod względem wysokości składek, ponieważ polskie prawo skonstruowane jest tak, że ubezpieczenia społeczne ZUS płaci się raz, ale w pierwszej kolejności od zarobków z etatu, a dopiero później z własnej działalności, dlatego, jeśli masz własną firmę i dodatkowo pracujesz u siebie, jako przedsiębiorca płacisz tylko składki zdrowotne.
Problemem oczywiście może być czas. Przy pracy na pełen etat zostaje go niewiele na prowadzenie firmy. Z drugiej jednak strony – równie dobrze możesz pracować w elastycznym czasie pracy albo na część etatu i mieć takie same korzyści (głównie opłacanie przez pracodawcę składek ZUS). A poza tym swoją przyszłą pozycję – właściciela szanowanej firmy – możesz budować stopniowo, najpierw rozkręcając działalność pracując na etacie, a dopiero kiedy będziesz gotowy i przygotowany finansowo, rezygnując z etatu. Możesz też pracować na pełen etat, a cały czas wolny poświęcić na własną firmę – nikt Ci tego nie zabrania, a ma to spore korzyści (głównie oczywiście finansowe).

Wybór nie jest ostateczny
Pamiętaj, że swoją decyzję zawsze możesz zmienić. Pracując na etacie, możesz dodatkowo założyć DG, a mając firmę, w każdej chwili poszukać jeszcze pracy u kogoś. Możesz też zawsze zrezygnować z jednego z dwóch stanowisk albo zawiesić działalność gospodarczą. Tak naprawdę nie popełnisz wtedy błędu – największym błędem jest strach przed wypróbowaniem wszystkich możliwości. Dopóki nie spróbujesz, nie dowiesz się z czym wiąże się posiadanie własnej firmy.

Artykuł powstał przy współpracy z KontoFirmowe24.pl - niezależnym serwisem finansowym dla przedsiębiorców.
Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.